Stichting Granny’s Finest

 

De Stichting Granny’s Finest is geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder (RSIN) nummer 850781310 en is gevestigd aan het WG-Plein 160, 1054 SC Amsterdam.

De Stichting heeft geen personeel in dienst en werkt in het kader van de doelstelling samen met tot medio 2018 Granny’s Finest BV en thans Finest Ventures BV handelend onder de naam Granny’s Finest. Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd.

Granny’s Finest stelt zich ten doel om onafhankelijk van subsidies te kunnen voortbestaan. Daarvoor is het nodig om om te schakelen van een sociale organisatie naar een gezonde onderneming met een goede balans tussen commercie en sociale impact. In het jaarplan voor 2018 zijn de volgende strategische prioriteiten geformuleerd:
– Uitbreiden van marktaandeel NL / BE / DE Marktintroductie AT en CH
– Versterken premium design merkuitstraling
– Uitbreiden eigen verkoopkanalen
– Introductie nieuwe product categorieën
– Professionaliseren club community

Hiervoor zijn de volgende activiteiten in gang gezet:
– Introductie B2B webshop
– Betere opvolging van klanten
– Marketing focus op Retail
– Toevoeging agenturen DE/AT/CH
– Verbeteren POS materialen
– Krachtige beeldvorming dmv fotografie en video
– Social media & event marketing
– Storytelling garens en ontwerpers
– Ontwikkeling hoogwaardige producten
– Vergroten online marketing inzet
– Samenwerking met premium merken met groot bereik
– Inspelen op actualiteit met events & acties
– Ontwikkelen productaanbod patronen en breinaalden
– Online video tutorials – Ontwikkeling POS presentatie
– Transformatie webshop naar DIY & Ready knit
– Werk volgbaar van club tot klant – Introductie club portal / shop
– Motiveren richting voor club minder populaire items
– Inzicht & communicatie  prestaties club en koppelen aan beloning

Meer financiële informatie met betrekking tot de activiteiten van de stichting is te lezen in het jaarverslag 2016.  22062017 Stichting Granny’s Finest Jaarrekening 2016

Granny’s Finest BV is in juni 2018 failliet gegaan waardoor het jaarverslag over 2017 nog niet beschikbaar is. Sinds medio september wordt gewerkt aan een doorstart van de activiteiten via de maatschappelijke onderneming Finest Ventures BV. Voor 2019 zal een aangepaste strategie worden geformuleerd.