Stakeholders aan het woord

Zorginstellingen

Annika Janse, beleidsadviseur bij Cordaan:

“Cordaan is graag onderdeel van dit mooie initiatief. Naast het leveren van zorg aan alle ouderen in Amsterdam richt Cordaan zich op preventie en vernieuwende verbindingen in de wijk. Door Granny’s Finest invulling te laten geven aan het activiteitenprogramma wordt er een activiteit van hoge kwaliteit aangeboden tegen lage kosten. Hiermee krijgt Cordaan de kans om thuiswonende ouderen in de buurt te ontmoeten en zo goed mogelijk te ondersteunen.”

 

Bob Janse, senior projectleider bij Laurens:

“Granny's Finest is een initiatief waarbij eenzaamheidsbestrijding centraal staat, ouderen worden juist in hun kracht gezet en zijn onderdeel (in de positieve zin) in een (semi-) commercieel professioneel project. De doelgroep ouderen wordt  bereikt die meer kunnen, waarmee isolement wordt voorkomen of ze uit hun sociaal isolement worden gehaald. Creatieve jonge ontwerpers maken de patronen en de ouderen breien in clubs waarbij de ontmoeting centraal staat, maar er is geen sprake van pannenlappen breien en een zekere "zielige factor". Ik zou Granny’s Finest volmondig aanbevelen, zeker bij de gemeenten, gebiedscommissies en creatieve bedrijven die willen investeren in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”

 

Margret van Leenen, locatiemanager ‘d Oude Raai:

“Granny’s Finest biedt een mooie manier van een nuttige dagbesteding die mensen de mogelijkheid geeft om andere mensen te ontmoeten en elkaar verbindt door een gezamenlijke hobby. Het is een prachtig concept dat zeker een toevoeging is voor buurtbewoners die van breien houden. De activiteit kost de buurtbewoners geen geld en spreekt hen meer aan omdat het meer los staat van het verzorgingstehuis. Door de handwerkclub komen er nu meer buurtbewoners bij het woonzorgcentrum binnen, waarvan een paar ook aansluiten bij andere activiteiten.”

 

 

In 2012 won Granny's Finest de RET Aardig Onderweg Awards.

Ingrid Verheij, communicatie adviseur RET:

“Granny's Finest heeft zich echt onderscheiden van de andere kandidaten tijdens de Aardig Onderweg Awards. Zij staken er wat betreft ondernemerschap met kop en schouders bovenuit. Zij onderscheiden zich vooral omdat zij dit ondernemerschap ook op creatieve wijze weten te combineren met een sociaal aspect. Enerzijds gaan zij de eenzaamheid onder ouderen tegen en aan de andere kant bieden zij een podium voor jong creatief talent.”