ZICHTTERMIJN, RUILEN & RETOUR

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, het artikel retour te sturen. Dit noemt men het zogenaamde herroepingsrecht. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stel je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte dat je de overeenkomst wilt herroepen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het door ons modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping:
Als de overeenkomst wordt herroepen, ontvang je alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan, inclusief eventuele leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Betalingen die (deels) gedaan zijn met een giftcard zullen de retourbetaling ook op de giftcard ontvangen in de vorm van tegoed. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je heeft aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourneren

Binnen de zichttermijn kan er een retouropdracht door gegeven worden aan sales@grannysfinest.com.

Om je bestelling te retourneren stuur je het pakket inclusief modelformulier voor herroeping voor herroeping retour naar:

Granny’s Finest
Mariniersweg 55
3011 NE Rotterdam

Kosten van retouren zijn voor eigen rekening. Het pakket zelf brengen op dit adres is uiteraard ook mogelijk, mits wel voorzien van het retourformulier.

Ruilen

Uiteraard kan je jouw artikel ruilen voor een ander artikel naar keuze. Dit nieuwe product wordt door ons gezien als een nieuwe bestelling. Je retourneert de oude bestelling binnen 14 dagen naar het bovenstaande adres en plaatst de nieuwe bestelling.

Je kunt het artikel alleen terugsturen als:

– het artikel in originele staat verkeert inclusief het label/hangtag die eraan hangt.

Met het toepassen van het herroepingsrecht vervalt niet uw eventuele betaalverplichting. Er dient wel binnen de gestelde termijn betaald te worden.

Producten die met korting of in een actie of sale worden verkocht kunnen niet geretourneerd worden.