Stichting Granny's Finest is een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI hier een overzicht van onze gegevens:

Organisatie info:
Stichting Granny's Finest
KVK Nummer: 53177754
RSIN Nummer: 850781310
IBAN: NL87 INGB 0005 7274 68

Contactgegevens
Postadres: Postbus 371
3000 AJ ROTTERDAM
Telefoon: 010-8700233
info@grannysfinest.com

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het tegengaan van eenzaamheid bij senioren. door zingeving en het ondernemen van diverse activiteiten.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

       -     door het ondernemen van diverse activiteiten;

       -     het bieden van mogelijkheden aan afgestudeerde studenten met een creatieve achtergrond;

       -     alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

       -     het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de stichting nuttig kan zijn.

De stichting beoogt niet het behalen van winst.

De stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter(s) en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan eventuele medewerkende(n) en/of aan een of meer anderen, die van een orgaan van de stichting deel uitmaken of bij de stichting enig belang hebben.

Beleidsplan
Onze plannen voor de toekomst kun je lezen in ons Sociaal ondernemingsplan 2015-2016

Altijd de laatste informatie?

Via onze Facebook pagina vind je het laatste nieuws over onze activiteiten.

Bekijk hier onze jaarrekening 2015 | Bekijk hier onze jaarrekening 2016